dissabte, 28 de novembre de 2009

Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies – V Sacerdots i missioners

Els sants dels Darrers Dies tenen dos tipus de sacerdoci reservats als homes. El primer, anomenat sacerdoci d’Aaron, compren el diaconat, el mestratge i el presbiterat. Aquest tipus de sacerdoci habilita per desenvolupar diverses funcions a nivell de la comunitat local. El segon tipus de sacerdoci, anomenat de Melquisedec, permet esdevenir elder (ancià). Els elders són les úniques persones capacitades per assumir responsabilitats de direcció en l’església, així com ser bisbes.

Un estereotip d’aquesta església és l’acceptació de la poligàmia. Si bé això era veritat als inicis de l’església dels mormons, la possibilitat de la poligàmia fou abolida al 1882.

L’església del Sants dels Darrers Dies desenvolupen una forta activitat missionera. Es freqüent veure els membres d’aquesta església en grups de dos pels carrers de les ciutats i vil·les. Els missioners són persones joves que tenen l’obligació d’anar a evangelitzar a un altre país del seu d’origen durant dos anys. Aquests joves quan arriben al país on de desenvolupar la seva activitat s’organitzen en missions que tenen una altra estructura que l’eclesial anteriorment esmentada.

Es calcula que l’església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies té uns 13 milions de membres en tot el món. Els mormons s’instal·laren a Catalunya als inicis dels anys 70 com extensió d’una congregació madrilenya iniciada a finals dels anys seixanta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada