dimarts, 17 de novembre de 2009

Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies – I Introducció

L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguda popularment com l’església dels mormons, sorgeix a primers dels segle XIX en la mateixa època que es difonen les tesis adventistes de William Miller. Els membres d’aquesta església es denominen “sants dels Darrers Dies”. El nom mormó, pel qual són també denominats es deriva del llibre bàsic d’aquesta religió, el “Llibre del Mormó”.

Joseph Smith, nat el 1805, fou el fundador d’aquesta església l’any. Des de jove, Joseph Smith té una sèrie de visions. En la primera, Déu mateix li diu que no se’n fií de les religions perquè estan totes equivocades. Al 17 anys, el 1823, a Joseph Smith se li apareix un àngel de nom Moroni per anunciar-li que existeix un llibre escrit en planxes d’or que es troba enterrat on s’explica l’origen dels primitius habitants d'Amèrica abans dels descobridors i els continguts de l’Evangeli de la plenitud de la vida. Moroni explica a Joseph Smith que ell és la persona escollida per descobrir aquest llibre. Des de llavors es produeixen noves visions fins que en una d'elles l'àngel explica a Josep Smith on està enterrat el llibre. El 1827 Joseph Smith troba enterrades, en un cim de l’estat de Nova York, unes planxes d’or i al seu costa unes pedres, anomenades Urim i Tummim, que tenen forma d’ulleres. A la Bíblia, a Exode 28,30 s'esmenta al'urim i al tummim que sembla que eren uns instruments per mitjà dels quals els sacerdots transmatien l'oracle de Jahvé. Aquestes pedres permetran a Joseph Smith traduir les planxes d’or perquè estan escrites en llengua egípcia reformada. A través d’aquestes ulleres Joseph Smith al llegir els caràcters egipcis els veu traduïts a l’anglès i així pot anar dictant el contingut del llibre. Les planxes són traduïdes totalment a l’any 1829 i a l’any següent es publiquen amb el títol el “Llibre del Mormó” el qual Joseph Smith considera que complementa la Bíblia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada