dimarts, 12 de març de 2013

Extra omnes


Avui per la tarda, els 115 cardenals que han d’escollir el nou Papa han entrat en solemne processó a la Capella Sixtina on després de la pregària i del jurament s’ha pronunciat la frase extra omnes i s’han tancat les portes. Aquesta capella és un lloc excepcional. Els frescos de Miquel Àngel li donen una bellesa extraordinària i una solemnitat majestuosa. Les pintures murals semblen una al·legoria al gran acte de responsabilitat que han d’exercir els cardenals elector. El gest de Jesús lliurant les claus a Pere, tant ben reproduït per l’artista, es projectarà sobre les consciències dels electors. La mirada dels quals ben segur copsarà la força del relat del Judici Final tan ben expressat per les figures creades per Miquel Àngel.

Després d’un temps de meditació, conduïda pel cardenal Pròsper Grech, gran mestre de patrística i estudiós d'Agustí, els cardenals pregaran i començaran les seves votacions. En aquest moment, que s’allarga per la pròpia cerimònia del gest de votar, els cardenals es trobaran embolcats per la força del conjunt del gran fresc del judici final. El qual, junt els altres motius, representa una profunda reflexió sobre l’origen diví del poder terrenal. Tota la capella Sixtina parla de com la Llum de Déu il·lumina la humanitat i la seva voluntat de que la creació no es malmeti per obra del pecat que tot ho contamina i espatlla. La missió de l’Església, dels seus homes i del Papa, és mantenir viva aquesta Llum que salva i acosta els individus a la plenitud d’un Regne de Déu que s’ha de proclamar i preparar.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada