dimecres, 6 de març de 2013

Por a la democràcia, por a la llibertat


Els evangelis cristians estan plens de referències a la por. “No tingueu por” se’ns diu davant el Crist ressuscitat. De forma similar, l’Antic Testament, ens parla del temor a Déu. La por i el temor reverenciat formen part de la pròpia essència humana. Per això, la Bona Nova de Jesús pretén que les persones no tinguem por a totes aquelles coses que la provoquen. El mateix fan les altres religions. De forma similar, els humans han ordenat la seva convivència a través de sistemes, institucions i valors cívics. Un d’aquest sistema és el polític el qual pretén que les persones puguin dirimir les seves discrepàncies davant la realitat a través del diàleg i el consens. Per això, en la base de la democràcia ens trobem la voluntat popular de participar per decidir lliurament el seus futur.

Per fer-ho, la política té diversos instruments però, cap d’ells, pot oblidar que són eines al servei d’una finalitat major: el bé comú. Els instruments no són valors absoluts, sinó relatius al servei de la voluntat del poble. Ara s’ha viscut un fet que posa en entredit aquest punt de vista. La destitució forçada i camuflada del fiscal general de Catalunya és un cop directa a la democràcia. El que Rodríguez Sol comentà era que calia articular una consulta legal per saber el que opinava el poble. Impecable. Ja que, si la voluntat popular resideixi en l’expressió lliure del poble, és necessari que aquest el pugui expressar. El dret a decidir és l’expressió màxima d’aquest principi i és, en si mateix, un bé moral perquè significa donar la veu al poble. Escoltar directament la veu popular és un exercici de democràcia que corregeix l’ús de mediacions, sempre instrumentals, que poden alterar aquella opinió. El possible resultat de la resposta no deslegitima el mètode de consulta. Consultar és un bé moral perquè fomenta que les persones puguin expressar-se i decidir en llibertat el que volen. Negar-ho és anul·lar l’exercici d’un dret bàsic reconegut en els mateixos fonaments de la democràcia. De nou la por a la llibertat es manifesta com a por a la democràcia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada