dijous, 29 d’octubre de 2015

La bona política

Necessitem un nou lideratge polític que ens permeti tornar a confiar en els nostres governants. Aquesta confiança es fonamenta en una doble condició: saben conduir cap un futur que ha de ser millor i tenen uns referents morals que guien les seves actuacions. Tampoc podem oblidar-nos dels principis i virtuts que articulen la convivència cívica. Part de la crisi de l’actual sistema polític i econòmic es fonamenta en la pèrdua dels referents morals que havien articulat la convivència cívica en la societat moderna, dimensió que cal recuperar per poder articular la cohesió social. El nostre sistema moral s'ha corromput per influència d'unes visions que situen la racionalitat i l'interès econòmic per sobre altre consideració.


La política no és aliena al redreçament moral de les societats occidentals. Cal governar a partir de motivacions morals. Necessitem fonamentar la governança també en raons morals. Volem regenerar la política a partir d’un relat moral que sustentin les nostres propostes de govern. Es per això que reivindiquem governar per ideals, sense caure en l’idealisme o ser ingenus; volem que la nostra acció política tingui uns ideals que l’animin i li donin coherència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada