dimecres, 7 d’octubre de 2015

Sínode de la família

A la primera Congregació general del Sínode dels Bisbes sobre la família, el relator general, el cardenal Péter Erdo, ha ofert una panoràmica del que serà la discussió en les pròximes tres setmanes a partir del contingut l'Instrumentum Laboris. Les famílies han d’afrontar algunes importants problemàtiques actuals com són "els efectes del canvi climàtic i ambiental" i els de "la injustícia social, de violència, de guerres" que empenyen milions de persones a deixar la terra d'origen i tractar de sobreviure en altres parts del món. Resulta evident que aquests fets "està disgregant les famílies o és un dificultat per a la seva formació". Així mateix ha subratllat que en moltes parts del món hi ha gent que treballa per un salari tan baix que "amb prou feines li permet sobreviure per poder continuar treballant, però que no fa possible la creació d'una família".

Reflexionant sobre el canvi antropològic, el cardenal Edro senyalà que "la persona en recerca de la pròpia llibertat, tracta de fet sovint de ser independent de qualsevol unió, de vegades també de la religió, que constitueix una unió amb Déu, de les unions socials, especialment de les que estan connectades amb les formes institucionals de la vida ". Sobre la inestabilitat institucional, el cardenal ha apuntat que cada vegada la gent es casa més gran i la por dels joves a assumir responsabilitats i compromisos definitius. A propòsit de l'individualisme i la subjectivitat, ha assegurat que cal evitar l'actual tendència a fer passar el que són simples desitjos, moltes vegades egoistes, com a veritables i propis drets, negant al mateix temps la base objectiva de qualsevol dret.

Un altre bloc de preocupacions és l’ "explotació i la violència contra les dones" que als països en vies de desenvolupament es tradueix en "avortaments i esterilitzacions forçades", en altres a "conseqüències negatives amb pràctiques unides amb la procreació", com lloguer de ventre i òvuls, forçades pel "desig de tenir un fill a qualsevol preu". L'anomenada "revolució bio-tecnològica" va dir el purpurat "ha introduït noves possibilitats de manipular l'acte reproductiu" fent la vida humana i la transmissió de la vida "realitats modulables i separables".

El cardenal Péter Erdo reflexionà sobre la indissolubilitat matrimonial com a do i tasca indicant que no és una cosa que s'ha d'entendre com "jou" imposat als homes sinó com a "do" fet a les persones unides en matrimoni. Aquest projecte de Déu sobre el matrimoni i la família "ofereix una possibilitat de plenitud per a la vida de les persones interessades també avui, tot i la dificultat que es troba a l'hora de mantenir els compromisos per sempre". Sobre qui conviuen o viuen només en matrimoni civil la misericòrdia cap a les famílies ferides, el relator general va recordar la importància d'una "atenció misericordiosa i realista", ja que "no se senten preparats per celebrar el sagrament, vista la dificultat que tal elecció pot provocar avui ". I si la comunitat aconsegueix mostrar-se acollidora cap a aquestes persones i presentar clarament la veritat sobre el matrimoni, es podrà ajudar "a aquests fidels a arribar a una decisió per al matrimoni sacramental".

Sobre la missió de la família avui el relator assegurà que la col·laboració de la família amb les institucions públiques és desitjable pels interessos de la família. I va indicar que els cristians han de tractar de crear estructures econòmiques de suport per ajudar les famílies que estan particularment colpejades per la pobresa, l'atur, la precarietat laboral, la manca d'assistència sociosanitària o són víctimes de l'explotació. A propòsit dels divorciats tornats a casar civilment ha d'haver "un acompanyament pastoral misericordiós el qual no deixa dubte sobre la veritat de la indissolubilitat del matrimoni ensenyat pel mateix Jesucrist". I va recordar que "no és el naufragi del primer matrimoni, sinó la convivència en la segona relació el que impedeix l'accés a l'eucaristia". Va precisar també la importància d'escoltar als fills "víctimes d'aquestes situacions" i de "animar els cònjuges que queden sols després d'un fracàs, de perseverar en la fe i en la vida cristiana".


Un altre tema abordat en aquest punt va ser l'acollida i proximitat a les persones amb tendència homosexual. El Sínode reitera que "tota persona és respectada en la seva dignitat independentment de la seva tendència sexual" i desitja que "els programes pastorals reservin una atenció específica a les famílies en què viuen persones amb tendència homosexual a aquestes persones". Però el cardenal va advertir que "no hi ha cap fonament per assimilar o establir analogies, ni tan sols remotes, entre les unions homosexuals i el disseny de Déu sobre el matrimoni i la família". Sobre l'avortament, l'Església reafirma "el caràcter inviolable de la vida humana", "ofereix consulta a les embarassades, sosté a les mares joves, assisteix als nens abandonats i es fa companya d'aquelles que han patit l'avortament i han pres consciència del seu error ". Igualment reafirma "el dret a la mort natural, evitant al mateix temps tant l'acarnissament terapèutic com l'eutanàsia". Aquest és el marc que presidirà les discussions sinodals i els membres del Sínode hauran de veure com l’Església dona resposta a els desafiaments de la família d'avui.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada