divendres, 30 d’octubre de 2015

Bisbes, capelles i diaques

Segons l’anuari estadístic de l’Església catòlica el nombre dels bisbes al món ha augmentat en 40 prelats, arribant a ser 5.173 en total. Al contrari de la tendència dels últims anys, que era augmentar el nombre de bisbes diocesans i disminuir el de religiosos, darrerament han augment tots dos. Els bisbes diocesans són 3.945 (28 més), mentre els bisbes religiosos són 1.228 (12 més). L'augment dels bisbes diocesans afecten a tots els continents excepció d'Oceania (-5): Amèrica (+16), Àsia (+8), Àfrica (+3) i Europa (+6). Els bisbes religiosos augmenten a tot arreu: Àfrica (+2), Amèrica (+1), Àsia (+ 6), Europa (+3), i es mantenen sense variació a Oceania. 

 El nombre total de sacerdots al món ha augmentat en 1.035 respecte a l'any anterior, arribant a ser 415.348 en tot el món. Malgrat aquest augment, a Europa hi ha un descens en el nombre de sacerdots - 2.283 i molt poc a Oceania -3. Mentre que els augments en sacerdocis es donen a l'Àfrica (1693), Amèrica (188) i Àsia (1440 ). Els sacerdots diocesans al món han augmentat globalment en 971 persones, arribant a ser 280.532, amb augments significatius a a Àfrica (+1.1.86), Amèrica (+539), Àsia (+900), Oceania (+19). Europa destaca també en la disminució de capellans diocesans, han disminuït en 1673persones. Els sacerdots religiosos han augmentat en el seu conjunt de 64 persones i arriben a ser 134.816 en total. Es consolida la tendència observada en els últims anys, increment significatiu a Àfrica (+507) i a Àsia (+540), mentre les disminucions afecten Amèrica (-351), Europa (-610) i Oceania (-22). 

 Els diaques permanents al món han augmentats en 1.091 persones fins arriba a ser 43.195 en total. L'augment més consistent es confirma una vegada més a Amèrica (+684) i a Europa (+373), i relativament menor a Àfrica (+8), Àsia (+8) i Oceania (+18). Els diaques permanents diocesans al món són 42.650, amb un augment total de 1.084 persones. Creixen a tot arreu: a Àfrica (+5), Amèrica (+660), Àsia (+23), Europa (+381), Oceania (+15). Els diaques permanents religiosos són 545, augmentant de 7 persones respecte al any anterior, amb augments a Àfrica (+3), Amèrica (+24) i Oceania (+3), i disminucions a Àsia (-15) i Europa (-8).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada