dilluns, 12 d’octubre de 2015

Masses problemes per resoldre

Algunes persones tenim la sensació de que la nostre societat no se’n surt en solucionar o gestionar els seus problemes. Percebem que els instruments que ens havíem dotat són limitats per trobar les respostes que ajudin a resoldre les dificultats d’avui. Les desigualtats, no  només no desapareixen sinó que s’incrementen. Les desigualtats són creixents entre rics i pobres, hi ha noves formes de pobresa urbana, disfuncions en el sistema d'igualtat d'oportunitats, exclusions socials associades a l'origen ètnic, desajustos territorials associats al desenvolupament desequilibrat. Creix el nombre de persones que han vist reduït de forma dramàtic el seus benestar i augmenta la desesperança en l’esdevenidor.

La crisi econòmica, en tota la seva gran dimensió, a més de generar injustícies socials, ens evidencia una greu crisi moral per haver situat el guany econòmic desmesurat o l’eficiència econòmica per davant d’altres consideracions. Hem convertit en virtut la recerca del bé material. No estem acostumats a fer judicis morals sobre les coses. El contrast d’un decisió política s’ha habituat a fer-se sobre el seu cost, poques vegades sobre si ella contribuirà a millorar la societat, a fer-la més justa, a vèncer les desigualtats. La visió economicista a sostret el judici moral de l'acció de govern. Aquest situació afecta al mateix sentit del projecte humanístic de tota cultura emancipadora. No podem seguir esperant unes solucions que no arriben. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada