divendres, 23 d’octubre de 2015

Glosses per la vida quotidiana

22 octubre 2015 Les persones hem d'estar a punt, atents, per llegir els signes del nostre temps. Tots els sentits els hem de tenir desperts per comprendre que està passant i descobrir els demés que necessiten ser estimats. No podem adormir-nos. "Estigueu a punt, amb el cos cenyit i amb els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per poder obrir la porta tant bon punt trucarà. Feliços els criats que l'amo trobarà vetllant al moment de la seva arribada" (Lc 12,35-37).

 Alguns textos de l’Evangeli són difícils. La seva comprensió exigeix haver optat prèviament per la veritat, l'amor, la justícia, la caritat, la pau. Un cop feta aquesta opció es percep que aquesta compromís comporta una confrontació contra tot allò que s'oposa a la justícia, a l'egoisme i a les estructures de pecat de la societat. I això crea divisió. "¿Penseu que he vingut a portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió, el que he vingut a portar. Des d'ara dins una mateixa casa hi haurà cinc de dividits. Tres contra dos i dos contra tres. El pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare; la mare renyirà amb la filla i la filla amb la mare, la sogra renyirà amb la nora i la nora amb la sogra" (Lc 12, 51-53)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada