dissabte, 11 de juny de 2022

Glosses per la vida quotidiana

Vivim en el món i ni hi renunciem a fer-ho amb totes les seves conseqüències, però no per això hem de compartir els valors que són presentats com a majoritaris. En lloc d’aquests, podem proposar-ne i viure uns altres d’alternatius que considerem més plens d’humanitat. “Jo els he confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del Maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en soc. Consagra'ls en la veritat, que és la teva paraula.” (Jn 17,14-17)

Només es pot entendre Déu a partir de l'amor als altres. Gràcies a l'amor, Déu es fa comprensible perquè Ell és amor. La idolatria és adorar tot allò que ens priva d'aquesta comprensió de l'essència divina. L’amor transforma. L’amor és la força interior que esdevé el motor de la vida. Gràcies a l’amor les persones ens podem relacionar honestament i buscant el bé mutu. Creure és estimar. Sense l’amor la fe no té sentit. “Déu és amor; el qui està en l’amor està en Déu i Déu en ell” (1Jn 4,16b)

1 comentari: