dissabte, 23 d’abril de 2022

Glosses per la vida quotidiana

La pau sigui en vosaltres. Aquesta, o una formulació semblant, era una salutació habitual en els inicis del cristianisme. Que millor que desitjar la pau als altres!. Pau en tots els plecs de la vida. Començant a l’interior d’un mateix i acabant en la pau social entesa, no només com la negació dels conflictes, sinó com l’absència d’injustícia. Si vols la pau, treballa per la justícia com digué Pau VI en el seu missatge a la Jornada Mundial per la Justícia de 1972. “Mentre parlaven d'això, Jesús es presentà enmig d'ells i els va dir: La pau sigui amb vosaltres” (Lc 24,36) 

Hi ha persones que, per motius de la injustícia social, estan situades en els marges o la perifèria de la societat. D'altres, poden percebre la sensació de sentir-se exclòs o que no se'l té prou en compte o, simplement, que és ignorat. Algunes persones, amb el seu caràcter expansiu o dominants afavoreixen aquestes circumstàncies. Hem d'acollir a tothom i ser el màxim de sol·lícits. “La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici" (Salm 118(117),22)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada