divendres, 29 d’abril de 2022

Glosses per la vida quotidiana

Hem de procurar ser coherents: dir sempre el que pensem i fer allò que creiem. No podem amagar les creences per vergonya. Hem de procurar testimoniar- les fins i tot en els moments més difícils i en els indrets més hostils. Penso que la fe, amb els seus valors i principis, aporten referents per construir una societat més justa i digne. "Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat" (Mc 16,15)

Estem cridats a ser sal i llum del món. Per més que ho hàgim sentit molts cops, no sempre actuem d’acord amb aquesta proposta. Hem de saber presentar al món el que és genuí de la fe cristiana i ho hem de proposar com a contribució a la seva humanització. No estem fora del món, ni contra el món. Vivim uns valors que creiem que són bons per alliberar a les persones de les injustícies i de les opressions, materials i espirituals. “Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya” (Mt 5,13-14)

L’esperança es fonamenta en la confiança. Esperem que les promeses esdevindran realitat perquè confiem en qui ens ho ha dit. La creença, la confiança i l’esperança ens sostenen. Gràcies a elles la vida és obertura a la trobada amb les altres persones per poder compartir aquesta esperança, ajudar-los, acompanyar-los i alliberar-los dels  seus sofriments. “Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber es complirà” (Lc 1, 45)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada