divendres, 28 de gener de 2011

Com els primers cristians

En l’Audiència General del dimecres d’inici de la d’Oració per la Unitat dels Cristians el Papa ha dit que el món necessita del testimoniatge fort dels cristians. Benet XVI senyalà que els cristians tenen avui una responsabilitat comuna cap al món: oferir un testimoniatge fort per portar un missatge que il·lumini el camí de l'home actual. “Com a deixebles del Senyor tenim una responsabilitat comuna cap al món, hem de fer un servei comú”, va exhortar el Papa. “Com la primera comunitat cristiana de Jerusalem, partint del que ja compartim, hem d'oferir un testimoniatge fort, fundat espiritualment i recolzat per la raó, de l'únic Déu que s'ha revelat i que ens parla en Crist, per ser portadors d'un missatge que orienti i il·lumini el camí de l'home del nostre temps, sovint privat de punts de referència clars i vàlids” afirmà Benet XVI.

El Papa es va explicà les quatre característiques que defineixen la primera comunitat cristiana de Jerusalem com a “lloc d'unitat i d'amor” i va extreure lliçons per a l'actualitat. Aquesta comunitat es caracteritzava per “l’escolta de l'ensenyament dels apòstols” i la “comunió fraterna”, i en ella “era essencial també el moment de la fracció del pa” i “l'oració” com a actitud constant que acompanya la vida quotidiana. Sobre l'escolta del testimoniatge dels apòstols que donaren de la missió, la mort i la resurrecció de Crist, el Papa va destacar que “encara avui, la comunitat dels creients reconeix en la referència a l'ensenyament dels Apòstols la pròpia norma de fe”.

En segon lloc, va qualificar la comunió fraterna com “ 'expressió més tangible, sobretot per al món exterior, de la unitat entre els deixebles del Senyor” i recordà que els primers cristians “tenien tot en comú”. Quant a la fracció del pa, indicà que “la comunió en el sacrifici de Crist és el punt màxim de la nostra unió amb Déu i representa per tant també la plenitud de la unitat dels deixebles de Crist”. Finalment, destacà que “l'oració és des de sempre l'actitud constant dels deixebles de Crist, la qual cosa acompanya la seva vida quotidiana en obediència a la voluntat de Déu”

La meditació de Benet XVI sobre la unitat dels cristians és extensible a la relació dels cristians amb la humanitat. En les seves paraules finals recordà que “l'Església abraça des del principi a gent de diversa procedència i, no obstant això, precisament a partir d'aquestes diferències, l'Esperit crea un únic cos”. Aquesta visió d’universalitat sobrepassa la mateixa dimensió de les esglésies cristianes. En aquest senit el Papa assenyalà “la Pentecosta com a inici de l'Església marca l'ampliació de l'Aliança de Déu a totes les criatures, a tots els pobles i a tots els temps, perquè tota la creació camini cap al seu veritable objectiu: ser lloc d'unitat i d'amor”.

Magnífiques paraules de Benet XVI que tenen sentit tant en la seva dimensió de projecte d’unitat dels cristians com d’actitud dels cristians vers la humanitat.

Cap comentari:

Publica un comentari