dilluns, 17 de gener de 2011

Diàlegs para un amic neoliberal I. Recompondre el pensament

Fa pocs dies, un bon amic, de mirada conservadora i actitud oberta, va demanar-me que comentés el fet que algunes persones confonen alguns conceptes, basats en estereotips, al voltant d'aquesta forma de pensar. Això indueix a tenir prevencions innecessàries que alimenten recels i desconfiances. En un primer moment, vaig escriure una nota sobre aquesta qüestió. Més tard, a partir d'alguns comentaris rebuts vaig acordar-me que a principis dels anys 90 del segle passat, havia publicat un extens article sobre aquest tema per a un llibre que edità Sal Terrae. El llibre es va titular “El neoliberalismo en cuestión” i era una obra col·lectiva de dels membres del seminari social de Cristianisme i Justícia a Barcelona. Mirant aquest article he vist que té una línia argumental vàlida per aclarir algunes de les qüestions que preocupen al meu amic. Per aquest motiu he decidit publicar, de manera contínua, encara que alternant amb altres notes, la línia argumental d’aquest article. Tots els comentaris relacionats amb aquest article estaran encapçalats amb l'epígraf “Diàlegs per a un amic neoliberal”. En alguns paràgrafs s'afegiran alguns comentaris entre parèntesis per ampliar algunes idees.

El prestigiós Club de Roma, en un informe remès pel seu Consell i titulat -molt encertadament- "La primera revolució mundial", afirmava: "ens trobem en les primeres fases de la formació d'un nou tipus de societat mundial...El significat mundial d'aquesta revolució es torna enormement major si es considera que un enfocament inadequat de la mateixa podria posar en perill tota l'espècie humana... Només si els habitants del planeta comprenen que s'estan enfrontant a perills immediats i comuns es pot generar una voluntat política universal d'emprendre una acció comuna per aconseguir la supervivència de la Humanitat. Per això és pel que apel·lem a la creació d'una solidaritat mundial" (King, A. i Schneider, B. "La primera revolució mundial. Informe del Consell al Club de Roma” Plaza Janés, Barcelona 1991, p.17-21). Perquè aquesta solidaritat es desenvolupi és necessari revisar algunes de les idees forjades en altres èpoques i contrastades en els vertiginosos esdeveniments dels últims anys.

No es tracta tant de situar aquestes idees en els nous contextos, sinó de recompondre-les a la llum de noves dades. En aquesta tasca el diàleg és fonamental, doncs en cas contrari la incertesa alimenta el fonamentalisme i la intransigència. Aquesta és la perspectiva des de la qual s'han escrit aquestes notes sobre el neoliberalisme. Es tracta d'una aproximació dialogant a aquesta ideologia doncs, tal com assenyala el Consell de Roma, els greus problemes que es projecten sobre el nostre planeta exigeixen trobar acords. (Ara afegiria: el consens és necessari per aconseguir els objectius proposats. Els problemes són tan greus que exigeixen una nova mirada cap a la mateixa acció política. Abandonada l'etapa de grans confrontacions, ara emergeix un temps nou on la concertació i la cooperació han de prevaler sobre la competència i la confrontació).

Cap comentari:

Publica un comentari