dimecres, 5 de gener de 2011

Integrisme islàmic i societat democràtica

Les intoleràncies i les pors solen anar unides perquè es necessiten. Això es comú en els pensaments tancats, totalitaris i fonamentalistes. En canvi, les societats obertes estimulen l’obertura del pensament basat en el respecte màxim a les llibertats personals i col·lectives, així com a la possibilitat de dissentir. El pensament tancat no respecte l’existència de l’altra si aquest es mostra diferent. Intenta justificar el seu recel en supòsits ideològics i religiosos. Venen a dir: o ets dels meus o estàs contra a mi. Per imposar els seus criteris excloents manipulen les pors atàviques de les persones i pressionen psicològicament, només en casos extrems recorren a la violència.

La notícia de l’existència d’una policia islàmica a Lleida que controla la moral dels musulmans, “brigada de la moral”, és un exemple d’aquest intolerància destructiva. Només des d’una visió fonamentalista de l’Islam es pot pressionar psicològicament als musulmans per actuar d’una determinada manera. Cal denunciar aquestes brigades de moralitat que poc a poc van apareixent en alguns municipis catalans. Però la denúncia és insuficient. A més, a part de la denúncia pública, és difícil que els membres de la comunitat musulmana facin el pas d’actuar judicialment contra els promotors d’aquestes brigades. Existeixen complicades xarxes d’extorsió que pressionen perquè això no passi. Cal cercar altres formes d’actuació que defensin a la majoria de catalans musulmans que volen viure en llibertat la seva religió.

L’existència d’aquestes brigades de moralitat planteja a la societat democràtica nous problemes per els quals encara no es tenen les respostes adequades. La societat ha de saber protegir a les persones afectades per aquestes brigades i ha de saber defensar als ciutadans que volen viure lliurament la religió musulmana. El problema està plantejat, però encara no es tenen les solucions. Els governants no poden restar indiferents davant d’aquesta situació, ni podem ignorar per més temps que Catalunya és el lloc on l’integrisme islàmic radical s’està organitzant i projectant a altres indrets. Es hora d’actuar amb més decisió.

Cap comentari:

Publica un comentari