dilluns, 14 de desembre de 2009

L'Islam, el Marroc i nosaltres

És curiós observar com els observadors estrangers analitzen la situació de l’Islam al nostre país. Tot sovint apareixen estudis i anàlisi que pretenen descriure les diferents corrents que defineixen l’Islam a Espanya. L’agència de notícies Marruecos Digital ha publicat recentment un d’aquests informes. A continuació reprodueixo alguns dels paràgrafs més rellevants d’aquesta anàlisi.

“Dins de la població resident a Espanya que professa la religió islàmica, hi ha més de 710.000 persones d'origen marroquí, són juntament amb el col•lectiu romanès la comunitat immigrant més important al país (...) El principal organisme o institució que intenta englobar a tot el col•lectiu musulmà d'Espanya és Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) (...) aquesta Comissió és una organització bicèfala. (Està integrada per) dues grans federacions que la integren des de 1992, les rivalitats de les quals són conegudes per tot el col•lectiu musulmà. Es tracta de la Feeri (Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques) creada en 1989 de la qual es va escindir diverses associacions que donarien lloc en 1991 a l'altra federació, la Ucide (Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya)”.

“La Feeri, és la minoritària i representa sobretot al col•lectiu marroquí i a conversos espanyols; encara que també se li retreu estar massa propera a les idees del govern del Marroc (...) sobretot des que té a Mohammed Ali, com a nou president des de 2007. La Ucide, considerada majoritària, està liderada per Riay Tatary, d'origen sirià, i els seus integrants són sobretot immigrants musulmans no marroquins. El principal problema que té aquesta Comissió Islàmica espanyola (...) és el conflicte de representativitat intern, el xoc d'interessos, i una falta posta al dia amb la realitat de la immigració musulmana actual que es viu a Espanya. (...) Aquests òrgans de representació han de comptar amb la immigració que suposa la immensa majoria dels musulmans que resideixen a Espanya. Una immigració musulmana que té rostre marroquí.

“A part, al fet d'una immigració que avui dia és majoritàriament marroquí s'uneix la proliferació de petites associacions i iniciatives islàmiques que no s'han integrat en la Comissió Islàmica d'Espanya, perquè no se senten representades. Un mosaic que es divideix encara més, i que evidencia que l'Islam no serveix com a nexe d'unió que aglutini al col•lectiu musulmà, perquè dins es juguen molts interessos. Els més de 700.000 marroquins musulmans que resideixen a Espanya basculen entre la Feeri i altres associacions més petites. Però és evident que el seu pes és cada vegada major a Espanya”.

“En aquest context s'ha de tenir en compte l'interès del Marroc en el col•lectiu islàmic espanyol. El Marroc busca que l'Islam que es practica a Espanya i a la resta d'Europa sigui un islam moderat, d'origen malekita, en comptes d'un islam de cort radical wahabita, que sigui caldo de cultiu d'accions de caràcter terrorista que cali entre la població immigrant d'origen marroquí”.

“Un altre aspecte molt recent és la creixent presència a Espanya del moviment islamista apolític “Justícia i Espiritualitat”. Encara que tolerat com a moviment és censurat com a partit polític al Marroc per no reconèixer la legitimitat religiosa del monarca marroquí, Mohammed VI, (és a dir, ser el seu cap espiritual) i que propugna una acció pacífica política decidida a canviar la naturalesa de l'Estat. (...) els islamistes de Justícia i Espiritualitat intenten formar part de la Feeri per entrar en la CIE (Comunitat Islàmica Espanyola), però encara no troben el suport necessari. No obstant això, sí que s'han apropat a una nova plataforma anomenada la Federació d'Entitats Musulmanes d'Espanya (FEME), el secretari general del qual és Mohammed Amin (Felix Herrero), el que va anar fins fa poc president de la Feeri (...)”

“En aquest context, acaba de néixer a l'estiu passat un partit polític de formació islàmica anomenat Prune (Partit Renaixement i Unió d'Espanya), liderat per Mustafá Bakkach, periodista de professió que a més forma part de la Feeri. (...)
El fet que Bakkach sigui integrant de la Feeri porta a molts a pensar que el seu nou partit estigui vinculat a aquesta federació. No obstant això, ell desmenteix la connexió del Prune amb la Feeri o amb el govern marroquí”

Fins aquí el resum de l’extens anàlisi de Marruecos Digital. L’informe, que detalla els òrgans de representació dels musulmans marroquís a Espanya no esmenta, per exemple, el Consell Islàmic de Catalunya o, que dins del col•lectiu musulmà també hi ha els pakistanesos i els subsaharians. Dos col•lectius, no tan nombrosos com els marroquís, però importants en alguns indrets.

Cap comentari:

Publica un comentari