dissabte, 6 de novembre de 2010

Revisitar la política XXXVII. Democràcia expansiva

La defensa sincera de la democràcia com a espai de convivència i com a actitud personal és una altra de les recomanacions que són oportunes en el moment actual. Davant el qüestionament que sofreix el sistema democràtic no és imaginable una altra alternativa capaç de superar els seus errors que pugui significar l'abandó dels propis principis democràtics. El veritable repte és aprofundir realment els valors democràtics i articular un sistema polític organitzat al voltant d'aquests valors. Com molt bé diu R.Díaz de Salazar es tracta de desenvolupar una "democràcia expansiva" (Díaz de Salazar, R. "L'esquerra encara". Cristianisme i Justicia nº 59, 1994, pàgina 17) que implica, a més de democratitzar en profunditat les institucions, estendre la democràcia a tots els àmbits de la societat. Es tracta de facultar al ciutadà perquè recuperi part de la sobirania cedida, a través del sistema representatiu, a la classe política. Això exigeix un important esforç educatiu en l'àmbit dels valors democràtics i desenvolupar nous espais on situar la seva participació política, especialment en els àmbits de presa de decisions.

Es tracta d'avançar i aprofundir per la senda de la participació democràtica, ampliant-la tant com es pugui. Cal desenvolupar, amb creativitat i imaginació, noves solucions perquè el poder polític, fins ara concentrat en la classe política a través del sistema representatiu, transfereixi part d'aquesta delegació de sobirania cap a la ciutadania. Per a això cal estimular l'aparició d'àmbits d'aprenentatge de la democràcia i ampliar els espais de participació democràtica. Una tasca important per al poder polític i els poders socials és revaloritzar la participació i el compromís polític. Es tracta de promoure, des de diversos àmbits de la societat, la idea del "ciutadà actiu". Cal impulsar, no únicament el compromís del vot com a únic camí de participació, sinó també la presència activa de la ciutadania en la regeneració del teixit social i polític.

Cap comentari:

Publica un comentari