divendres, 19 de novembre de 2010

Revisitar la política XL. Programa i finançament

L'obertura dels partits a la societat, a més d'una ampliació dels seus horitzons, obligarà a revisar com elaboren les seves propostes programàtiques i les seves alternatives polítiques. El programa d’un partit s'ha de construir a partir d'un diàleg obert entre aquell i els ciutadans. Gràcies a això els partits polítics s'ofereixen com a institucions amb la finalitat de buscar una sortida política als interessos dels ciutadans. Amb l'obertura dels partits a la societat es crea una línia d'actuació política d'àmplia base social, no patrimonialista i menys dependent de les maniobres de supervivència dels aparells dels partits. En els partits polítics han de coexistir, sense tensions, els elements programàtics i el lideratge polític i social dels seus representants institucionals. Es tracta de combinar la influència del lideratge amb la participació dels militants i de les persones identificades amb la política del partit.

Cal fer importants millores en el sistema de finançament dels partits. Això no es resol únicament amb majors graus de transparència i control, això, encara que necessari, no és suficient. Cal aconseguir acords entre totes les forces democràtiques per revisar els models d'organització dels partits, simplificar les seves estructures i reduir les despeses de funcionament. Sobre les campanyes electorals els partits haurien de consensuar un nou estil de campanya, molt més centrat en el desenvolupament de propostes polítiques i recuperar l'interès pel debat d'alternativa, així com buscar models de campanya electorals molt més econòmiques. A més, la societat hauria de proveir, a través del Parlament i amb un estricte control, els recursos econòmics necessaris per a un bon funcionament dels partits polítics.

Cap comentari:

Publica un comentari