dilluns, 24 de febrer de 2020

L’economia de sant Francesc


El papa Francesc ha publicat una carta convidant als que avui s'estan formant i estan començant a estudiar i practicar econòmiques a trobar la manera de practicar una economia diferent. Convoca els professionals de l’economia a trobar un sistema econòmic que faci viure i no mati, que inclogui i no exclogui, que humanitzi i no deshumanitzi, que tingui cura de la creació i no la depredi. El Papa convoca a “un esdeveniment que ens ajudi a estar junts i conèixer-nos, que ens porti a fer un "pacte" per canviar l'economia actual i donar una ànima a la economia del demà”.

El Papa ha escollit la ciutat d’Assis pel valor simbòlic d’aquest indret. Assis, diu el papa, “des de fa segles és símbol i missatge d'un humanisme de fraternitat” . Ha de ser ell lloc inspirador d'una nova economia. A Assis, sant Francesc, “es va despullar de tota mundanalitat per triar Déu com l'estrella polar de la seva vida, fent-se pobre amb els pobres, germà universal. de la seva elecció de pobresa va brollar també una visió de l'economia que segueix sent molt actual”. Urgeix fer aquest reflexió i transformació de l’economia “per donar esperança al nostre futur, en benefici no només dels més pobres, sinó de tota la humanitat. És necessària, efectivament, per a les sorts de tot el planeta, la nostra casa comú”. A la Carta Encíclica Laudato si, diu el papa Francesc “vaig subratllar que avui més que mai, tot està íntimament connectat i que la protecció de l'entorn no pot separar-se de la justícia per als pobres i de la solució dels problemes estructurals de l'economia mundial. Per tant, és necessari corregir els models de creixement que són incapaços de garantir el respecte de l' medi ambient, l'acollida de la vida, la cura de la família, l'equitat social, la dignitat de els treballadors, els drets de les generacions futures

“Davant d'aquesta urgència, tots, absolutament tots, estem cridats a revisar els nostres esquemes mentals i morals, perquè puguin estar més en conformitat amb els manaments de Déu i amb les exigències de el bé comú”.  Però, de manera específica, el Papa s’adreça als joves perquè “amb els vostres desitjos d'un futur bonic i feliç, ja sou profecia d'una economia que es preocupa per la persona i pel medi ambient”. Els demana que es comprometin en la construcció d'una nova societat. “Les vostres universitats, les vostres empreses, les vostres organitzacions són pedreres d'esperança per construir altres formes d'entendre l'economia i el progrés, per combatre la cultura del descart, per donar veu als que no la tenen, per proposar nous estils de vida. mentre nostre sistema econòmic i social produeixi una sola víctima i hi hagi una sola persona descartada, no hi haurà una festa de fraternitat universal” .

Per tot això el papa vol trobar-se amb els joves a Assis: “per promoure junts, a través d'un "pacte" comú, un procés de canvi global que vegi en comunió d'intencions no només als que tenen el do de la fe, sinó a tots els homes de bona voluntat, més enllà de les diferències de credo i de nacionalitat, units per un ideal de fraternitat atent sobretot als pobres i als exclosos. Convido a cada un de vosaltres a ser protagonista d'aquest pacte, assumint un 2 compromís individual i col·lectiu per conrear junts el somni d'un nou humanisme que respongui a les expectatives de l'home i a el pla de Déu”. El papa Francesc  vol fer, conjuntament amb el joves reunits a Assís del 26 al 28 de març de 200 , una crida als millors experts de la ciència econòmica i a empresaris i empresàries a desenvolupar una economia que coherent amb aquest marc ideal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada