dissabte, 19 de juny de 2010

Democratitzar la participació política

Un tema recurrent en tot sistema democràtic és conciliar la igualtat política amb la participació i la deliberació dels ciutadans en la presa de decisions. La majoria de sistemes polítics vigents "han consolidat la igualtat política a costa de la deliberació" (Fishkin, J. "Democracia y deliberación" Ariel, Barcelona 1995. página 30). i de la participació. Això és un error perquè la igualtat política sense participació i deliberació únicament produeix ànsies de poder i només beneficia a els qui tenen el poder com a única guia d'actuació. La cultura política dominant Espanya ha afavorit la consolidació d'un model d'Estat assentat sobre el consens plebiscitari, on la participació democràtic dels ciutadans ha quedat relegada només a les consultes electorals. Durant aquests anys hem assistit a l'obstinada preocupació d’impedir qualsevol mediació política que no sigui la del vot, oblidant que "avançar en el camí de la democratització de la societat i de l'Estat no pot consistir a convocar amb major freqüència referèndums, sinó a augmentar el nombre d'instàncies en les quals es decideix democràticament" (Sotelo,J. "Para una reflexión colectiva" El País 12 Marzo 1987 p. 12). Democratitzar és estendre tant el poder com la responsabilitat. Sobre això diu O. Lafontaine, "democratitzar la responsabilitat significa en la política, l'economia i la societat anul·lar la separació entre decisió i responsabilitat i vincular directament, en la mesura dels possible, al responsabilitat social en poder decisiorio, col·locant aquí l'accent sobre l'adjectiu social" . (Lafontaine,O. "La sociedad del futuro", página 25 Editorial Sistema, Madrid 1989).

El sistema electoral espanyol contribueix ben poc al desenvolupament de la participació política en la nostra societat. Efectivament, el sistema electoral, basat en les llistes tancades i bloquejades, afavoreix la concentració del poder polític i allunya els polítics electes dels seus electors. L'actual llei electoral "afavoreix als partits forts i castiga als petits; privilegia a les ciutats petites, a l'Espanya rural, enfront de les grans concentracions urbanes...A més el sistema de llistes tancades i blocades per a les votacions diposita en les cúpules executives dels partits,que són els qui redacten aquestes llistes, un fabulós poder" (Cebrian,J.L. "Los vicios de la democracia española" El País 21 Febrero 1987 p. 10.) i és un exemple clar de com les actuals disfuncions del sistema polític espanyol erosionen el principi democràtic d'elecció i control dels governants pels governats a través de la decisió electoral¬. La pròpia Comissió Permanent de l'Episcopat espanyol en el document "Responsabilitat cristiana abans els eleccions generals", publicat amb motiu dels eleccions d'octubre de 1989, es preguntava si ha arribat el moment d'acabar amb les llistes tancades, el transfugisme polític i el tràfic d'influències.

Cap comentari:

Publica un comentari