dijous, 10 de juny de 2010

Reinventar la politica VII - El conflicte

L'espai polític ha servit també fins ara per canalitzar el conflicte social sorgit de la confrontació dels diferents interessos presents en la societat. No obstant això, no sembla que actualment pugui desenvolupar correctament aquesta funció. Diuen els sociòlegs que una de les característiques de les societats contemporànies és l'enorme fragmentació d'interessos i la impossibilitat de trobar punts d'interès comuns entre posicions oposades. Per això el conflicte no és tan evident i la seva resolució no es dóna de forma oberta en l'espai polític, després de grans debats o confrontacions, sinó a través de petites microdecisiones i microajustos com a conseqüència d'una negociació discreta. Aquesta forma de resolució del conflicte, encara que més afable que les anteriors, és molt més opaca a l'opinió pública. No obstant això, malgrat el canvi en la naturalesa del conflicte, aquest segueix estant present en l'activitat política.

Cap comentari:

Publica un comentari