dijous, 28 d’abril de 2016

Religions abrahàmiques

Les anomenades religions del llibre tenen en comú, a més de confessar un Déu únic i tenir uns llibres dels quals es desprenen les seves creences bàsiques, de ser religions profètiques. En cada una d’elles, ha estat un profeta el que ha anunciat la voluntat divina. Tot i tenir en comú el profetisme, el cert és que el judaisme, el cristianisme i el islam tenen un percepció diferent del que és i la funció que desenvolupa el profeta en cadascuna d’aquestes religions.


En el judaisme és més important la doctrina de la Torà que el profeta, Moisés, a qui se’l relaciona estretament amb els llibres doctrinals d’aquesta religió. En el cristianisme, l’Antic Testament és eclipsat per la doctrina de Jesús que, si bé es presentat com a profeta, es considerat bàsicament un Messies. Finalment, l’islam, que reconeix com a profetes a Moisés i Jesús, presenta a Muhammad com el darrer i definitiu profeta estretament vinculat a un llibre, l’Alcorà, on es troba tota la paraula revelada per Déu. Per Hans Küng, l’islam és, de les tres religions monoteistes, la gran religió profètica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada