dissabte, 27 de febrer de 2016

Glosses per la vida quotidiana

Hem d'actuar molt diferent com actuen algunes persones que tenen a les seves mans el poder en diferents àmbits. Pot ser el poder polític, social, econòmica, cultural, dels medis de comunicació, etc... Cal canviar l'actitud i com s’entén la idea de l’exercici del poder a fi d’entendre que, si es té, el poder és per servir i no per aprofitar-se'n en benefici propi. El mateix podem dir referent a les relacions amb les altres persones. Cadascú ha de revisar si el poc poder que es pot tenir en l’àmbit relacional és per servir honestament als demés. "Qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i ui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau; com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres" (Mt 20,26-28) 

Vàries preguntes capitals. ¿Som indiferents al sofriment dels demés?, ¿sabem veure els grans problemes que empresonen a les persones del nostre voltant? ¿oblidem ràpidament el patiment del proïsme?. ¿Som insensibles a les injustícies que malmeten la dignitat de les persones? ¿Sabem veure del dolor del món, el gran dolor estructural o els petits dolors del proïsme que provoquen el seu patiment que corrou el cor? Davant de totes aquestes realitat hem d’establir una relació de fraternitat amb els demés, perquè cal alliberar-los dels seus patiments, i també, perquè aquesta actitud allibera i ens allibera. "Hi havia un home que anava vestit de porpra i de lli finíssim i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer s'estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. El pobre morí i els àngels el portaren a la falda d'Abraham. El ric també morí i el vàrem sepultar en els país dels morts" (tot el relat es troba a Lc 16,19-31) 

Hem d'estimar i acollir a tothom, sense discriminacions. Hem d'estar atents i ser receptius al que les persones manifesten. No podem fer distincions. Tothom és portador dels valors humans que mereixen les més altes consideracions i respecte. La misericòrdia no diferencia ni exclou segons les conveniències. És universal i generosa en l’amor. " ¿No heu llegit mai allò que diu l'Escriptura: La pedra rebutjada pels constructors, ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n meravellen?". (Mt 21,42)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada