diumenge, 3 de setembre de 2017

Aportacions per renovar l’esperit

El blog “Montserrat projecte de vida” promogut per un grup de monjos de Santa Maria de Montserrat publica regularment textos que ajuden a millorar la vida espiritual de les persones. Aquestes reflexions ajuden a fer possible el que ens recomana sant Pau en la seva carta als cristians de Roma: “No us emmotlleu al món present; deixeu-vos transformar i renoveu el vostre interior, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, agradable a ell i perfecte.” (Rm 12,2). Per això vull compartir les reflexions d’aquest grup de monjos.

Primera aportació. “El qui prega que també dejuni, el qui dejuna, que practiqui també la misericòrdia. El qui desitja ser escoltat en la seva pregària, que escolti ell també quan algú li demana alguna cosa, ja que qui no tanca les seves orelles a les peticions d’aquell qui el suplica, obre les de Déu a les seves pròpies peticions”. Sant Pere Crisòleg, sermó 43. Bisbe del segle V.


Segona aportació. “I doncs, havent preguntat al Senyor, germans, qui habitarà al seu temple, hem sentit les condicions per habitar-hi, sempre que complim, tanmateix, els deures de qui hi habita. Per tant, hem de preparar els nostres cors i els nostres cossos per militar en la santa obediència dels preceptes”. Del pròleg de sant Benet per a la seva Regla per a monjos.

Cap comentari:

Publica un comentari