dijous, 28 de setembre de 2017

El principi de laïcitat estudiat per Óscar Celador

El profesor Daniel Pelayo Olmedo, profesor del Departament de Dret Eclesiàstic de l’Estat de la UNED, ha fet una ressenya de la recent obra d’Oscar Celador Angón Orígenes histórico constitucionales del principio de la laicidad. Tirant lo Blanch, València (2017). Pel seu interès presento els trets principals d’aquest resum del professor Pelayo Olmedo.

En l'actualitat, la relació entre l'Estat i la Religió s'ha situat com un tema principal de bona part del debat jurídic, tant com en el polític i / o social. La nova realitat de la diversitat religiosa obliga a revisar noves estratègies per gestionar aquesta realitat respectant els drets fonamentals. La recent publicació del professor Celador aporta valuosos arguments a aquest debat, recolzats un estudi exhaustiu del principi més característic en aquest context: la laïcitat.

Oscar Celador ofereix una obra científica essencial per comprendre la diversitat de matisos que acompanyen la laïcitat, tant en la seva configuració històrica com en la seva definició actual. A la primer part del seu llibre l’autor presenta el tres models de laïcitat considerats com un referent imprescindible: Regne Unit, Estats Units i França. S'hi analitzen amb detall els processos polítics, les fites jurídics i els esdeveniments socials que van donar com a resultat la configuració del principi de laïcitat a cada país. Oscar Celador mostra com el concepte de laïcitat neix vinculat a l'aparició i desenvolupament d'un sistema polític democràtic en el Segle XVIII, durant les anomenades revolucions il·lustrades. Seguidament, s’inicià un lent procés de reconeixement de tolerància religiosa que, ràpidament, culminarà en la garantia i protecció de la llibertat religiosa en tant que un dret fonamental. Aquesta llibertat serà reconeguda en els textos constitucionals. Celador posa de manifest l'impacte que va tenir en el tractament de la llibertat religiosa un nou procés comú en els ordenaments jurídics francès, nord-americà i anglès que va tenir lloc en el primer terç del segle XX. Sota el principi d'igualtat i no discriminació en funció de les creences i / o conviccions personals, que va tenir un paper central en els tres ordenaments, les creences i / o conviccions no religioses obté el mateix règim jurídic de protecció que les religioses.


En la segona part del llibre s’analitza la pràctica d’aquests models sobre tres grans apartats. En una part introductòria, es presenta com queda la configuració constitucional de cada un dels models en el Segle XXI, una segona part destinada als debats més intensos que s'han produït en el Segle XXI al voltant de diverses qüestions relacionades amb l'exercici del dret i una tercera on ens proposa una valoració global i personalitzada dels models. Es tracta d'aprofundir en el desenvolupament jurídic i les resposta que s'han donat en cada model a qüestions essencials. En aquesta part del llibre s'aprecia que, si bé per diferents motius o per resoldre problemes diferents, els models constitucionals francès, anglès i nord-americà, han dissenyat solucions molt similars per articular els seus respectius models de relació amb les confessions religioses, i especialment a els terrenys financer i educatiu. Finalment l'autor ens ofereix la seva valoració global de cada model. L’obra d’Óscar Celador és un estudi d'extraordinària utilitat, fruit del treball precís i objectiu que, sense cap dubte, es recomanable per als que vulguin aprofundir en la comprensió del principi de laïcitat.El profesor Daniel Pelayo Olmedo, profesor del Departament de Dret Eclesiàstic de l’Estat de la UNED, ha fet una ressenya de la recent obra d’Oscar Celador Angón Orígenes histórico constitucionales del principio de la laicidad. Tirant lo Blanch, València (2017). Pel seu interès presento els trets principals d’aquest resum del professor Pelayo Olmedo.

En l'actualitat, la relació entre l'Estat i la Religió s'ha situat com un tema principal de bona part del debat jurídic, tant com en el polític i / o social. La nova realitat de la diversitat religiosa obliga a revisar noves estratègies per gestionar aquesta realitat respectant els drets fonamentals. La recent publicació del professor Celador aporta valuosos arguments a aquest debat, recolzats un estudi exhaustiu del principi més característic en aquest context: la laïcitat.

Oscar Celador ofereix una obra científica essencial per comprendre la diversitat de matisos que acompanyen la laïcitat, tant en la seva configuració històrica com en la seva definició actual. A la primer part del seu llibre l’autor presenta el tres models de laïcitat considerats com un referent imprescindible: Regne Unit, Estats Units i França. S'hi analitzen amb detall els processos polítics, les fites jurídics i els esdeveniments socials que van donar com a resultat la configuració del principi de laïcitat a cada país. Oscar Celador mostra com el concepte de laïcitat neix vinculat a l'aparició i desenvolupament d'un sistema polític democràtic en el Segle XVIII, durant les anomenades revolucions il·lustrades. Seguidament, s’inicià un lent procés de reconeixement de tolerància religiosa que, ràpidament, culminarà en la garantia i protecció de la llibertat religiosa en tant que un dret fonamental. Aquesta llibertat serà reconeguda en els textos constitucionals. Celador posa de manifest l'impacte que va tenir en el tractament de la llibertat religiosa un nou procés comú en els ordenaments jurídics francès, nord-americà i anglès que va tenir lloc en el primer terç del segle XX. Sota el principi d'igualtat i no discriminació en funció de les creences i / o conviccions personals, que va tenir un paper central en els tres ordenaments, les creences i / o conviccions no religioses obté el mateix règim jurídic de protecció que les religioses.

En la segona part del llibre s’analitza la pràctica d’aquests models sobre tres grans apartats. En una part introductòria, es presenta com queda la configuració constitucional de cada un dels models en el Segle XXI, una segona part destinada als debats més intensos que s'han produït en el Segle XXI al voltant de diverses qüestions relacionades amb l'exercici del dret i una tercera on ens proposa una valoració global i personalitzada dels models. Es tracta d'aprofundir en el desenvolupament jurídic i les resposta que s'han donat en cada model a qüestions essencials. En aquesta part del llibre s'aprecia que, si bé per diferents motius o per resoldre problemes diferents, els models constitucionals francès, anglès i nord-americà, han dissenyat solucions molt similars per articular els seus respectius models de relació amb les confessions religioses, i especialment a els terrenys financer i educatiu. Finalment l'autor ens ofereix la seva valoració global de cada model. L’obra d’Óscar Celador és un estudi d'extraordinària utilitat, fruit del treball precís i objectiu que, sense cap dubte, es recomanable per als que vulguin aprofundir en la comprensió del principi de laïcitat.

Cap comentari:

Publica un comentari