divendres, 8 de juny de 2018

Glosses per la vida quotidiana


Hem de ser humils i no pensar que som superiors als altres. Tothom és important en la construcció de la societat. Tota pedra fa paret, diu la dita. Així, cada persona ha de tenir un paper en la societat. Tal com digué Stefan Zweig, “El nostre món té espai per a moltes veritats i no només per a una, i simplement si les persones volguessin, podrien conviure unes amb les altres ". “La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se’n meravellen” (Mt 12,10-11)

Vivim envoltats d’ídols que ens distreuen i ens aparten dels aspectes importants de la vida. En les cultures religioses la idolatria és una falta greu perquè allunya d’allò que és important: Déu. Els diners i les riqueses són idolatries  modernes que anul·len l’esperit, ens fan egoistes i ens separen de l’amor als altres. “Porteu-me una moneda romana. Ells li portaren i Jesús els preguntà: “De qui és aquesta figura?” Li digueren: “Del Cèsar” Jesús els respongué: “Retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu”. (Mc 12, 15-17)

Cap comentari:

Publica un comentari