dimarts, 7 d’octubre de 2014

Barcelona intercultural

A Barcelona, el diàleg intercultural ajuda a descobrir els valors compartits que defineixen la civilitat de la ciutat.  La ciutat civilitzada fonamenta la coexistència dels ciutadans en la pràctica de les virtuts cíviques; la cooperació amistosa dels seus membres; la reciprocitat en els intercanvis; la fortalesa de la justícia social; la generositat i confiança mútua i el respecte. Totes són virtuts bàsiques per la convivència a la ciutat i serveixen per consolidar la seva civilitat i donar tremp al seu esperit.


La interacció i el diàleg intercultural incrementen la inclusió social al promoure els vincles entres les persones. Barcelona ha demostrat al llarg de la seva historia una important capacitat d’acollida i d’adaptació a les realitats socials canviants. Tot s’ha fet sense alterar la convivència ciutadana. Barcelona  ha de ser una ciutat oberta, acollidora i integradora de la diversitat. La ciutat s’ha de construir des de la singularitat i la diversitat dels seus ciutadans. Aquesta diversitat és un potencial extraordinari que permet construir la ciutat de tots i contribuir, al mateix temps, a definir el sentiment de pertinença personal. En la construcció de la Barcelona cosmopolita, i ensems capital de Catalunya, tothom hi té cabuda. No poden haver-hi exclusions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada