dimarts, 31 de maig de 2016

Avaluar les decisions públiques

Totes les decisions polítiques preses des de les institucions públiques estan sotmeses a l’escrutini públic. Per fer-lo, els ciutadans han de tenir la informació, pertinent, idònia i adequada que els permeti avaluar les actuacions dels decisors polítics. A tal fi, les autoritats públiques han de facilitar a la ciutadania tota les dades que permetin l’escrutini. La cultura pública anglosaxona ha estat, des de fa temps, molt interessada en resoldre aquestes qüestions. Forma part de la cultura pública dos conceptes: responsibility y accountability que poden adaptar-se a la nostra llengua com responsabilitat i rendiment de comptes. Però, rendir comptes, no és només comunicar als ciutadans el que s’ha fet, sinó també perquè s’ha fet i el value for money, la rendibilitat del diner públic gastat, i el cost d’oportunitat de la inversió.

Aquest conceptes fora bo emprar-los per entendre com han de prendre’s les decisions entorn al local ocupat de Gràcia. Els ocupants justifiquen la seva acció adduint el valor social que diuen aportar al barri. Com que això s’ha d’avaluar, fora bo que la ciutadania tingués els elements adequats per poder jutjar si hi ha rendibilitat social en les activitats fetes en aquest local. Per la seva part, les autoritats públiques, les actuals i les anteriors, haurien d’aplicar els criteris anteriors a fi d’explicar als ciutadans els sentit de pagar el lloguer o comprar el local ocupat. Com també haurien d’explicar com la seva decisió, en relació aquest contenciós i la solució adoptada, respecta els anomenats principis jurídics que regeixen la Constitució, l’organització política, l’ordenament jurídic i l’activitat concreta de l’Estat. No està de més recordar tot això perquè els decisors polítics acostumen a passar per alt aquests principis que resulten bàsics en tot estat democràtic. Del contrari, qualsevol decisió pot ser interpretada com arbitrària. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada