dijous, 5 de maig de 2016

Una forma de cooperació estat i confessions religioses 5 maig 2016

El passat 16 d'abril, es va celebrar el primer casament religiós dels testimonis de Jehovà, des de l’entrada en vigor de la reforma del Codi Civil que reconeix efectes civils als matrimonis celebrats en la forma religiosa de les confessions reconegudes pel seu notable arrelament. La cerimònia es va celebrar a la sala del Regne dels Testimonis de Jehovà, del carrer Sant Alexandre, al barri de Vilapicina de Barcelona. La cerimònia va constar, en primer lloc, d'uns consells basats en la Bíblia per gaudir d'un matrimoni honorable i feliç. Posteriorment es va oficiar la part legal, amb les declaracions i vots dels contraents i la signatura de les actes. 

 Això és una bona notícia perquè significa un pas més en la normalització de la diversitat religiosa al nostre país. Aquesta celebració va ser el primer enllaç des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, que modifica el Codi Civil en reconèixer els efectes civils dels matrimonis contrets en la forma religiosa de les confessions a les quals s’ha reconegut el notable arrelament. Aquest dret estava limitat fins ara a les confessions que havien signat un acord amb l’Estat, de manera que aquesta reforma legal les ha equiparat en relació al matrimoni. El canvi legal es concreta en la disposició transitòria cinquena: Matrimonis celebrats per les confessions religioses evangèliques, jueves i islàmiques i per les que hagin obtingut el reconeixement d’arrelament notori a Espanya. Aquesta modificació legislativa era una reivindicació història de les confessions amb reconeixement de notori arrelament i la seva realització és una forma de concretar la cooperació estat i confessions religioses tal com mana la Constitució.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada