dimecres, 4 de maig de 2016

Política d’afers religiosos de la Generalitat

El Consell Executiu va aprovar el 19 d’abril el Pla de Govern de la XI legislatura on s’assenyalen els principals objectius de la Generalitat. Dins l’àmbit d’“Igualtat, migracions i ciutadania” el Govern atorga un pes específic a la política en matèria d’afers religiosos i ha establert, com objectiu prioritari: “Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la convivència entre les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats religioses”.

El Govern, reconeixent la llibertat religiosa com un dret fonamental es compromet a garantir-lo mitjançant el desenvolupament de les actuacions polítiques següents:

1.        Reforçar el diàleg interreligiós entre les diferents confessions religioses. A tal fi es convocarà una línia d’ajuts adreçades a les entitats religioses i altres entitats per a actuacions i publicacions i per al funcionament ordinari de les entitats. L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar el coneixement de les religions per tal de garantir el respecte a la diversitat de creences entre la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós i difondre la realitat religiosa de Catalunya.

2.       Presentar el fet religiós com una descoberta. Entre d’altres mesures es preveu la creació de l’Observatori de la Diversitat Religiosa a Catalunya. Aquest serà un òrgan d’observació i anàlisi de la diversitat religiosa al nostre país, que s’encarregarà, entre d’altres, d’actualitzar el Mapa religiós de Catalunya i d’elaborar el Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva diversitat, instruments bàsics per conèixer la realitat religiosa a Catalunya. Així mateix, també està previst que el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa elabori un informe sobre l’actualitat religiosa al nostre país.

3.         Preparar els serveis públics per donar l’atenció adequada a tota la ciutadania siguin quines siguin les seves creences. Per fer-ho possible es preveu l’establiment i/o la renovació de convenis amb les entitats religioses i els departaments corresponents per a l’assistència religiosa en centres penitenciaris i en centres sanitaris. A més, també es continuarà amb la tasca de formació, elaboració i difusió de guies i materials per orientar i assessorar diferents serveis públics, els ajuntaments i les entitats religioses respecte als drets de llibertat religiosa en determinats àmbits, com ara els centres educatius i sanitaris i l’espai públic.

4.    Ajudar els diferents cultes a adequar els seus centres. S’impulsarà la tasca d’assessorament a les entitats religioses per tal que, entre d’altres qüestions, puguin adequar-se a la Llei 16/2009 dels centres de culte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada