dissabte, 8 de novembre de 2014

Augment de les preocupacions per l’odi religiós i ètnica

L’estudi del Centre d’Investigacions Pew sobre els principals problemes percebuts com a perills en 28 països del món mostra una variació d’aquesta percepció al llarg dels anys. Agafant els valors mitjos de cada país i estudiant la seva evolució entre  2007 i 2014 s’observa que hi ha hagut un canvi important en la identificació de la qüestió de l’odi ètnic i religiós com un dels problemes més rellevants de la humanitat., especialment en els països de l’Orient Mig. Mentrestant, en el mateix interval de temps, a Europa la preocupació ha evolucionat cap a les desigualtats.


El resum dels països enquestats i comparats evolutivament mostra que els dos grans temes en tots els països són l’odi religiós i ètnic, i les desigualtats, encara que varien lleugerament d’intensitat segons quina regió del món es tracti. A Espanya el 27 % de la població expressava que la desigualtat era un gran problema per la humanitat, però ara, 2014, afecta al 54%. A Itàlia el canvi és del 16% al 32% i a la Gran Bretanya del 14% al 25%. A l’Orient Mig el tema preocupant i en augment és l’odi religiós i ètnic. Al Líban aquest problema inquietava al 39% de la població, mentre que ara afecta al 58%; a Egipte s’ha passat del 16% al 34%. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada