diumenge, 2 de novembre de 2014

El jihad, obligació moral dels musulmans

El jihad torna a estar d’actualitat per la força destructora de l’Estat Islàmic creat al nord de Síria i Irak. Pel corpus conceptual musulmà el jihad és l’esforç o lluita en favor del bé i en contra del mal. Aquesta lluita pot ser interior, s’identifica com el gran jihad o exterior, conegut com el petit jihad. En aquest cas es tracta de la superació personal de totes les temptacions fins arribar al martiri. En l’horitzó de la jihad hi ha l’ús de formes extremes, entre elles les violentes, per eradicar el mal de la societat. Donat que la jihad pot arribar a incloure la violència sovint es tradueixi jihad com a Guerra Santa.


La concepció extremista del jihad està a la base de molts grups terroristes islamistes. Aquestes interpretacions radicals i violentes de l’Islam afirmen que, en l’actual context, aquest esforç per vèncer el mal de la societat cal emprar la violència extrema. La seva lluita no és només contra aquelles forces interpretades com a representants del mal, sinó la construcció d’una societat on el mal estigui eliminat gràcies a l’aplicació rigorosa dels principis de l’Islam. Per aquests radicals de l’Islam no existeix el bé fora de la seva religió i de la manera que ells la interpreten a través de la xaria o llei islàmica. Els terrorisme jihadista a corromput el verdader sentit del jihad  que han de practicar els musulmans i que, per resumir-ho, pot considerar-se com una actitud moral de predicar el bé i lluitar contra les temptacions. Certes escoles de l’Islam han arribat a proposar el jihad com un dels pilars de l'islam, per això consideren que és la sisena de les obligacions que tot musulmà ha de seguir si vol obtenir la salvació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada