dissabte, 15 de novembre de 2014

Conviure respectant la diversitat

Fa pocs dies, es presentà el llibre blanc Barcelona, capital d’un futur estat editat per l’ajuntament de Barcelona. He tingut l’honor d’escriure el capítol Barcelona, capital per a tothom que és una petita reflexió sobre la nova perspectiva que han de tenir comprensió del fet immigratori a la ciutat de Barcelona. L’entrada al blog és una part d’aquest article.

L’augment de la diversitat cultural de Barcelona és una gran oportunitat, però també introdueix importants qüestions que mostren la complexitat de la governabilitat d’aquesta realitat. La diversitat d’orígens, d’identitats expressades en costums, valors i creences vitals, i llengües, planteja noves qüestions a resoldre per assegurar la convivència i la cohesió social de la ciutat. La vivència amable d’aquestes diferències afavoreix la convivència. La civilitat de la ciutat s’expressa en la capacitat dels seus ciutadans de conviure respectant la diversitat cultural, religiosa o de creences, així com la pluralitat de formes i estils de vida. Gràcies al respecte, la societat esdevé més humana i enforteix la cohesió social. Sense una ciutat cohesionada no hi pot haver civilitat.

La bona gestió de la diversitat cultural beneficia a tota la societat catalana, tant des del punt de vista de la construcció del projecte de civilitat com de la millora de la rellevància econòmica i social de l’Estat català. Aquesta nova realitat se superposa a un fenomen propi de les urbs modernes: la pèrdua de rellevància dels llocs habituals d’organització de l’espai social i l’aparició de múltiples xarxes de relacions socials que donen una nova fisonomia pròpia a la ciutat. És dins d’aquesta nova realitat on cal situar ara els diversos fenòmens associats al trànsit de la immigració a la nova ciutadania.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada