dissabte, 20 de juny de 2020

Glosses per la vida quotidiana


La fraternitat hauria de ser universal perquè totes les persones som éssers humans, iguals i germans. No hi ha més diferències que la diversitat associada a pluralitat de les persones per raons culturals o circumstàncies  naturals. Al reconèixer Déu com a Pare ens fa tots membres d’aquesta gran germandat universal i com ens hem de tractar com a germans sense discriminacions, desigualtats ni separacions. “Pare nostre del cel, santifica el teu nom, vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel” (Mt 6,9-10)

L’amor identifica als cristians. L’amor en tota la seva extensió i profunditat. Estimant a les altres persones es té l’experiència del coneixement de Déu. Déu és absent fora de l’amor. Qui no estima, ni pot dir-se cristià ni pot tenir accés a Déu. L’amor tot ho pot, l’amor ho canvia tot i transforma el nostre cor. “Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu; tothom qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor” (1Jn 4,7-8)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada