divendres, 26 de juny de 2020

Glosses per la vida quotidiana


No hem de judicar a les persones. Sovint desconeixem les circumstàncies que condicionen els seus comportaments i això impedeix que les nostre apreciacions siguin justes. Més que jutjar, el que hem de fer és ajudar-les a descobrir els obstacles que impedeixen actuar estimant als altres i sen millors persones. “No judiqueu, i no sereu judicats. Perquè tal com judiqueu sereu judicats, i tal com mesureu sereu mesurats”  (Mt 7,1.2)

Quan tinguem dubtes sobre el que podem fer, pensem aplicar el principi bàsic de jutjar-ho a partir del següent criteri: fer als altres allò que volem que se’ns faci a nosaltres. Si apliquem aquest principi, segur que no ens equivocarem. Ningú no vol per ell mateix cap mal o insatisfacció. “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes”(Mt 7,12)

Celebrem la llum que ve del sol per treure’ns de la fosca, de les ombres que enfosqueixen la vida i amaguen el camins de la veritat. Necessitem trobar els camins que ajuden a descobrir la joia de viure. Benvingudes siguin les persones que ens aplanen aquests camins i ens ensenyen a transitar-los amb amor.

“I a tu, infant, et diran
profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins”
(Lc 1,76)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada