divendres, 12 de juny de 2020

Glosses per la vida quotidiana


Les benaurances, ha dit el papa Francesc, són el camí més segur per tenir una vida santa coherent amb el seguiment de la causa de Jesús. La santedat, segons el Papa, consisteix en ser pobres en el cor, no acumular riqueses, ser humils i solidaris amb les persones que pateixen, treballar per la justícia i la pau, tenir misericòrdia, mantenir el cor net i estimar.

“Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
Feliços els humils: ells posseiran la terra!
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!”
(Mt 5,4-7)

La sal té la funció de salar i potenciar el gust. Aquesta és la seva funció. Sense ella, els aliments no tenen gust. Si hem de ser sal, vol dir que hem de ser testimonis de la veritat que hi ha en la causa de Jesús. El nostre testimoni és fer el bé, testimoniar l’amor. “Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada?” (Mt 5,13)

Les lleis no poden ser paraules buides i sense sentit que esclavitzen i ofeguen l’esperit. Les persones hem d’entendre les normes com un ajut per créixer humanament, no com un bloqueig de l’esperit. Totes les lleis han d’ajudar a millorar les relacions entre les persones i la seva estimació. “No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud”. (Mt 5,17)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada