dilluns, 16 de desembre de 2019

Nadal per tothom


El Nadal té molta significació pels cristians. No cal estendre’s en aquesta consideració, però podem allargar l’afirmació en forma de pregunta: ¿té sentit el Nadal per aquelles persones que no són cristianes?. La diversitat de creences en la nostra societat, junt amb el convenciment que hem de ser respectuosos amb la lliberta de consciència de tothom, ¿ha afavorit la tendència de tancar-nos  a celebrar el Nadal només amb els nostres, amb aquells que compartim la mateixa fe?. Sembla lògic considerar que si és una festa cristiana, només la celebrin els cristians.

Penso que és possible una altra lògica. El pluralisme religiós de la nostra societat no hauria de fer-nos perdre la perspectiva que el Nadal és una proposta oberta dels cristians al conjunt de la societat. Part dels valors del Nadal poden ser, i  volem que sigui així, compartits per moltes persones de bona voluntat. És el que, segons la tradició popular,  proclamaren els àngels als pastors: “Glòria a Déu a les altures i Pau a la terra als homes de bona voluntat". El Nou Testament s’inclina per una traducció més culte: “Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau a la humanitat que ell estima” (Lc 2,14). Les dues traduccions serveixen per expressar la profunditat d’aquesta anunci joiós: la universalitat de la bona notícia del naixement de Jesús.

Els cristians hem d’esforçar-nosa transmetre el sentit del Nadal a les persones que ens envolten. Ho hem de fer sense cap restricció ni por. En l’encarnació de Déu es condensa el valor d’aquestes festes. Déu comparteix la condició humana, ens fa un com nosaltres per assumir la situació de cadascun i proposar-nos un camí de retrobament de l’esperança i la felicitat en allò que inspira i dona valor a la vida. Sense entrar a valorar el que significa l’encarnació de Déu, les persones estimades per Déu, que són moltes i de variades creences, poden compartir amb els cristians el sentit d’un Déu proper que assumeix com a propi els nostres itineraris personals. Déu estima a tothom, per això esdevé un més entre nosaltres.

Cap comentari:

Publica un comentari