dissabte, 6 de desembre de 2014

Barcelona, ciutat oberta i inclusiva


Fa pocs dies, es presentà el llibre blanc Barcelona, capital d’un futur estat editat per l’ajuntament de Barcelona. He tingut l’honor d’escriure el capítol Barcelona, capital per a tothom que és una petita reflexió sobre la nova perspectiva que han de tenir comprensió del fet immigratori a la ciutat de Barcelona. L’entrada al blog és una part d’aquest article.

En l’apartat de conclusions cal destacar la importància de la interculturalitat com una estratègia adequada per fer de Barcelona una ciutat oberta i inclusiva. Les oportunitats que es presenten a Barcelona com a capital de l’Estat català s’han d’emprar per enfortir-ne la cohesió social. Si el capteniment del bon govern de la ciutat és desterrar qualsevol exclusió i marginació en el progrés de les persones, cal estar amatent que la desitjada igualtat d’oportunitats no estigui tamisada per la diversitat cultural. Aquesta no ha de ser cap impediment perquè tothom pugui accedir als recursos de la ciutat amb igualtat d’oportunitats.


El diàleg intercultural ajuda a descobrir els valors compartits que defineixen la civilitat de la ciutat. Barcelona és una ciutat amable i educada en la convivència. La ciutat civilitzada fonamenta la coexistència dels ciutadans en la pràctica de les virtuts cíviques; la cooperació amistosa dels seus membres; la reciprocitat en els intercanvis; la fortalesa de la justícia social; la generositat i confiança mútua, i el respecte. Totes són virtuts bàsiques per a la convivència a la ciutat i serveixen per consolidar la seva civilitat i donar tremp al seu esperit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada