dilluns, 29 de desembre de 2014

La fallida del sistema públic

La crisi, especialment les dificultats financeres extremes, ha provocat una interessant reflexió sobre el que són les Administracions Públiques, el que fan i com ho fan. El moment estimula la imaginació i la creativitat alhora de repensar les organitzacions públiques. El punt de partida està clar: no es pot continuar amb l’actual model de les Administracions Públiques. Aquestes, sense explicitar-ho directament, actuaven com a grans institucions contractistes d’ocupació pública. Poc importaven els resultats de la gestió pública, ni el seu rendiment ni la seva productivitat, mentre les institucions públiques actuessin com a bones agències de col·locació. Alguns territoris d’Espanya, l’índex de funcionaris és molt alt si es compara amb altres. Una dada interessant, probablement correlacionada amb l’anterior, és el grau d’ocupació que el sector públic proporciona als partits i als sindicats. Sobre aquesta qüestió hi ha poques dades, però moltes intuïcions.


Les actuals Administracions Públiques foren pensades per una societat que jo no és. Aquesta societat no pot suportar els elevats costos econòmics que comporta la seva gestió. El sistema públic s’havia organitzat a partir d’una paper institucional de les Administracions Públiques que s’ha demostrat incapaç per atendre les demandes en constant canvi de la societat, la globalització dels mercats i una ciutadania que exigeix més transparència i participació política. Quan això no es dóna, apareixen importants nivells de desafecció. Les estructures públiques, pesades i atrapades per les seves burocràcies interminables, són incapaces d’atendre i donar resposta els ràpids canvis de la societat. En més d’una ocasió hi ha la sensació que la societat està al servei de les Administracions Públiques i dels interessos dels nombrosos cossos de funcionaris, Aquesta és la situació, ens troben davant la fallida del sistema públic. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada