dimarts, 13 de gener de 2015

La ciutat és civilitat

La ciutat és on es construeix civilitat. Entre el govern de la ciutat i el ciutadà s’estableix un diàleg permanent per definir i articular els projectes de ciutat i ordenar la convivència. El ciutadà avui no és un subjecte passiu de drets; també pot ser el protagonista actiu de la construcció de la ciutat. Estem davant d’una ciutadania que vol ser activa i assumir la responsabilitat de construir un futur compartit. Per això reclama participar en els processos de pressa de decisions. És així com els ciutadans construeixen el seu sentiment de pertinença en una àmbit comú de convivència orientat a un futur que esdevé projecte comú. La ciutat és l’espai comú que es construeix entre tots. Aquesta ciutat necessitat una governabilitat que situï l’Administració Pública local orientada en aquesta direcció. ¿Què cal fer?


Cal impulsar processos de modernització, d’innovació i de canvi en los corporacions locals. És temps per estimular la innovació i la creativitat per pensar noves formes d’organitzar el Govern Local i de treballar la seva Administració. És moment de revisar el que es fa, d’analitzar com es fan els coses i descobrir les bones pràctiques que permeten articular respostes imaginatives a la situació de crisi econòmica i social. Efectivament, els moments de crisi cal articular respostes creatives que, tant bo s’haguessin articulat en les èpoques de bonança. Ara cal un liderat polític renovat que transformi els reptes i dificultats, en oportunitats pel canvi i la transformació. Es necessiten idees noves per tornar a impulsar la responsabilitat del Govern Local en defensa de l’interès general.  El nou i estimulant repte per l’Ajuntament és conciliar la provisió dels serveis públics als ciutadans amb l’austeritat econòmica que la situació imposa. Però per fer-ho, el Govern Local ha de repensar les seves maneres d’organitzar-se i treballar per prestar els serveis que necessiten els ciutadans. Sabent que cal garantir-ne la seva qualitat i complint la funció de redistribució de recursos que exigeix l’interès general.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada