dijous, 30 d’abril de 2020

Justícia i salvació


El pecat és una negació de la relació personal amb Déu i també una ruptura de les relació amb les altres persones i la comunitat. Però el pecat no ha portar a la desesperació perquè sabem que Jesús ens salva. Perquè Crist ha ressuscitat sabem que la mort, el pecat, poden ser vençuts definitivament. Jesús reescriu amb la seva mort l’Aliança de Déu i sap vèncer les temptacions mundanes de Satanàs que alimenten els pecats. La causa de Jesús ens permet reconciliar-nos amb Déu i vèncer el pecat (François Biot, Teologia de las realidades políticas Ediciones Sígueme, Salamanca 1974). La causa de Jesús passa a situar-se al centre de la nostra vida creient. Així la vida del creient és orientar-nos cap a Déu. Evitar tot allò que ens ho impedeixi. Cercar a Déu. “Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu-lo, ara que és a prop” (Is 55,6). Com diu Mateu “Demaneu, i Déu us donarà; cerqueu, i trobareu; truqueu, i Déu us obrirà” (Mt 7,7).

Gràcies a la mort de Jesús i la seva resurrecció el pecat ha estat vençut, tant a nivell personal com en les seves manifestacions en allò que es pot anomenar situacions de pecat. Aquestes darreres són les que permeten entendre el sentit de a política. Diu el Compendi de la Doctrina Social: “la salvación que nos ha ganado el Señor Jesús, y por la que ha pagado un alto precio (cf. 1 Co 6,20; 1 P 1,18-19), se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo, en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos: « Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina »” (Compendi Doctrina Social nº 1). Per això, la justícia brolla de la promesa de salvació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada