dissabte, 15 de juliol de 2017

Glosses per la vida quotidiana

L’únic poder que hem de tenir els cristians és el testimoni de la nostra fe. És bo no aferrar-se a cap res i confiar amb la força de proclamar i viure un anunci que és joiós i és una bona notícia pel món. “No heu pagat res per rebre aquest poder, doneu-ho també sense pagar. No porteu diners, ni or, ni plata, ni cap moneda, no prengueu sarró per al camí, ni dos vestit, ni calça, ni bastó”(Mt 10, 8-10)

En la vida cal ser coherent i testimoniar el que pensem. Això vol dir que pensament i acció estan units formen una mateixa unitat. Actuar de forma coherent honora a qui ho fa. Però la coherència no està barallada amb la oportunitat i l’adequació a la realitat. Cal saber mesurar l’oportunitat, conveniència i justesa d’aquest testimoniatge. “Jo us envio com ovelles enmig de llops: sigueu cautelosos com les serps i senzills com els coloms” (Mt 10,16)

Cap comentari:

Publica un comentari