dimarts, 18 de juliol de 2017

Recomanacions per la bona educació

He llegit per internet unes breus recomanacions d’origen francès per avançar cap la bona educació amb el convenciment que això ajuda a fer un país millor. Per això he preparat la seva traducció amb alguna petita incorporació treta de la collita personal.

És a la llar on els nens i nenes han d’aprendre les paraules màgiques com:

Bon dia
Bona tarda
Per favor
Puc?
Perdó
Moltes gràcies

També a llar és on s’ha d’aprendre

Ser honest
No mentir
Ser correcte
Ser puntual
No dir paraulotes
Se solidari
Respectar els amics, les persones grans, els professors
No maltractar els animals i respectar la creació.
Eliminar les coses supèrflues
Valorar el ser més que el tenir

Cada dia a la llar s’ha d’aprendre

A ser proper
No parlar amb la boca plena
No llençar res a terra

A més, a la llar també s’ha d’aprendre

A ser organitzat
A ser responsables de les coses pròpies
A respectar les coses dels demés

A l’escola s’aprenen

Matemàtiques
Ciències
Història
Geografia
Llengües
Educació física

I es reforça l’educació rebuda a la llar

1 comentari: