dimarts, 4 de juliol de 2017

Origen del dret islàmic. III Escoles malikita i hanafi

Al final, entre el segle VIII i el X, es van anar configurant i consolidant quatre escoles, madàhib, que han arribat fins al dia d'avui. Algunes d'aquestes escoles han influït molt en el desenvolupament d'algunes de les corrents de l'islam modern. Cadascuna d'aquestes escoles anirà desenvolupant la seva pròpia tradició jurídica i es convertirà en un referent per a determinada part del món musulmà segons quin país o territori de l'imperi islàmic es tracti. Les escoles que han perdurat fins al dia d'avui són les següents.

Escola malikita

Aquesta escola està associada a la ciutat de Medina i per això també és coneguda com a escola medinesa. El seu fundador va ser Malik ben Anas (716-795) jurista de Medina que volia modelitzar en principis jurídics costums propis d'aquesta ciutat. Malik va ser autor d'una detallada compilació de la tradició interpretativa de la sunna realitzada a Medina. Com a font de dret utilitza la recerca del que és bo per al bé comú o el bé personal, el istihsán, i utilitza l'analogia, qiyas, quan cal. És una escola rigorista que pretén generalitzar l'ús de la sunna i els costums de la ciutat de Medina en temps de Muhammad. Aquesta escola està estesa pel Magrib, Sudan i Àfrica occidental.

Escola hanafi

Aquesta escola, coneguda també com l'escola iraquiana per la seva vinculació a la ciutat de Kufa, segueix els ensenyaments d'Abu Hanifa (699-767) i en l'actualitat és la més estesa en tot l'islam. Va ser l'escola adoptada pels califes abbàssides. Per als hanafíes el fonament del dret islàmic són els qiyas i el principi del istihsan, i concedeix molt poca importància a la tradició. És l'escola més oberta de l'islam. La hi denomina com escola de lliure interpretació, perquè es basa en la llibertat personal, promou la llibertat d'opinió i el judici personal, la recerca de la millor solució. Aquesta escola està present a l'Afganistan, el Pakistan, Albània, Turquia i la Xina.

Cap comentari:

Publica un comentari