dimecres, 5 de juliol de 2017

Origen del dret islàmic. IV Escoles shafi i hanbalí

A més de les dues anteriors escoles islàmiques de dret comentades anteriorment existeixen dues més originades també en el temps del califat abbasí.

Escola Shafi

Aquesta escola va ser fundada per Abud Abd Allah Muhammad ben Idris al Shaffi (767-820), considerat el gran creador de la ciència jurídica islàmica i alumne de Malik. És una escola oberta i molt poc rígida Aquest jurista no era partidari d'utilitzar el istihsán per considerar-lo massa subjectiu, tot i que va introduir una variant d'aquest principi, el istihsán al hal, la presumpció jurídica. Sense renunciar a tenir en compte la sunna va recomanar un ús limitat de la mateixa. Va ser el gran defensor del concepte iyma que expressa el consens construït a partir del sentit majoritari dels musulmans que pot utilitzar-se com a recurs auxiliar del dret per resoldre aspectes no contemplats en l'Alcorà o la sunna. D'alguna manera és un síntesi de les dues anteriors escoles. Aquesta escola es troba avui per Egipte, Palestina, Aràbia, Iemen, Kuwait, Indonèsia, Malàisia, Vietnam, Filipines, Tailàndia i l'est d'Àfrica.

Escola hanbalí

Aquesta escola, fundada per Ahmad ben Muhammad ibn Hanbal (780-855) alumne de Shaffí, defensava la tradició islàmica per sobre de qualsevol altra consideració i, sobretot, el rebuig a tota intervenció de la raó humana en la interpretació de l'islam. Per a aquesta escola, l'Alcorà i els hadits, han d'interpretar-textualment. Ells, i només ells, són fonts del dret islàmic. No accepta ni l'analogia ni el ijtihad o interpretació lògica. Està considerada l'escola més rigorista de l'islam sunnita. El seu fundador no era un jurista, sinó una persona que situava en primer terme els aspectes morals per sobre dels jurídics. Els membres d'aquesta escola creuen que l'Alcorà i la sunna són llei i, per tant, no només són font del dret, sinó també que cal interpretar-literalment. Una de les corrents derivades de l'escola hanbalí és el wahhabisme del qual han derivat tots els corrents interpretatives fonamentalistes de l'islam, com el salafisme que inspira els grups terroristes islamistes. Aquesta escola domina actualment l'islam de l'Aràbia Saudita i Qatar.

Cap comentari:

Publica un comentari