dilluns, 3 de juliol de 2017

Origen del dret islàmic. II Els principis d’interpretació

A més de les fonts, els compiladors del dret islàmic van suggerir utilitzar alguns principis d'interpretació. Bàsicament aquests van ser dos: el ijtihad i el istihsán. El principi del ijtihad és l'esforç realitzat pels ulemes o muftís de reflexionar per interpretar i adaptar els textos fonamentals de l'islam en termes de dret islàmic. Mentre que el istihsán, és el mètode deductiu per discernir què és el bo, tant a nivell individual com en benefici comunitari. Alguns corrents reformistes actuals de l'islam utilitzen aquest mètode per impulsar interpretacions obertes de la llei islàmica.

El procés de codificació va ser complex i en la seva elaboració van tenir molta influència les tradicions jurídiques locals de tal manera que al final de tot el procés van sorgir les anomenades escoles jurídiques de l'islam. Si bé totes elles parteixen d'un univers normatiu comú inspirat per l'islam cadascuna reprodueix les peculiaritats de cada àmbit local on s'aplicava el dret islàmic.

Cap comentari:

Publica un comentari