dimarts, 5 de maig de 2020

Comprendre la resurrecció


Entre els cristians confessar i comprendre la resurrecció és una experiència no exempta d’alguna dificultat, especialment quan es vol emmarcar-la dins la lògica de la racionalitat moderna i es vol fer comprensible a persones que no tenen fe. En el seu moment va ajudar-me a entendre el sentit de la resurrecció un comentari que vaig escoltar, ja fa anys, sobre l’evangeli que explica la resurrecció de Llàtzer tal com s’explica en l’evangeli de Joan 1,1-44.

Jesús i els deixeble reben la notícia que l’amic Llàtzer, el germà de Marta i Maria, era mort. La reacció primària dels deixebles l’exemplifica Tomàs quan diu “anem-hi també nosaltres i morim amb ell!”. Però Jesús no s’atura en el que feia i poc dies després va a casa de Llàtzer. Quan s’hi atansen Marta que “va saber que Jesús arribava, sortí a rebre'l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: --Senyor, si haguessis estat aquí, no s'hauria mort, el meu germà. Però, fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis”. Marta confessa que Jesús és vida. Aquí comença a desvetllar-se el sentit de la resurrecció: la trobada amb Jesús dóna la vida.

És en aquesta trobada personal amb Jesús quan la resurrecció esdevé un coneixement interior d'una nova vida, és l'experiència del ressuscitat: abans era mort però ara he nascut a una nova vida. Perquè en la seqüència present en l’afirmació de Marta: "si haguessis estat aquí" - "Déu et concedirà tot el que li demanis" la resposta que dóna Jesús és clara "Jo sóc la resurrecció i la vida, qui creu en mi, viurà, encara que mori, i tot aquell que viu i creu en mi, no morirà eternament". Així, al final de tota la seqüència anterior, es resol el conflicte entre la vida i la mort amb el triomf de la vida triomfa sobre la mort quan Jesús diu: “Llàtzer, surt a fora". I Llàtzer es posà a caminar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada