divendres, 13 de març de 2020

Glosses per la vida quotidiana


Els cristians hem de ser compassius en les nostres relacions amb les altres persones; hem d’estimar-las generosament i perdonar en tot moment les seves ofenses. Aquesta és la nostra misericòrdia que hem de saber viure cada dia, en tot moment, estimant les persones tal com són. “Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare. No judiqueu, i no sereu judicats; no condemneu, i no sereu condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. Doneu, i us donaran” (Lc 6, 36-38)

La nostra paraula l’hem de recolzar en l’autoritat de la coherència. El testimoni de vida és la millor carta de presentació. En tot moment, hem de fer el que diem i dir el que creiem. La vanitat i la hipocresia són dues importants temptacions que hem d’evitar. “Els mestres de la Llei i els fariseus s'han assegut a la càtedra de Moisès. Feu i observeu tot el que us diguin, però no actueu com ells, perquè diuen i no fan (...) En tot actuen per fer-se veure de la gent”  (Mt 23,2-3.5)

Existeix la idea de que els governants han d’exercir el poder per sotmetre als ciutadans. Tot i que vivim en societats democràtiques, s’entén el poder com una forma de domini de voluntats. Aquesta concepció està allunyada de l’actitud de servei que ha de presidir totes les relacions entre governants i ciutadania. “Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau” (Mt 20,26-27)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada