dissabte, 25 de gener de 2020

Glosses per la vida quotidiana


Hem d’orientar la nostra vida a estimar a les persones i tenir-ne cura per alliberar-los de qualsevol patiment. En primer lloc, estan les persones i el seu benestar, material i espiritual, i després les lleis i les normes que ordenen les relacions humanes. “En una altra ocasió Jesús va entrar a la sinagoga. Hi havia allí un home que tenia la mà paralitzada. Ells l'espiaven per veure si el curaria en dissabte i així poder-lo acusar. Jesús diu a l'home que tenia la mà paralitzada: «Aixeca't i posa't aquí al mig». Llavors els pregunta: «Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, salvar una vida o deixar-la perdre?» Però ells callaven. Jesús se'ls anà mirant, indignat i entristit per l'enduriment del seu cor” (Mc 3,1-5)

El missatge cristià és universal, va dirigit a tothom i tothom està convocat a participar en la transformació de la societat i rebre els seus beneficis. Cal estimar sense exclusions perquè l’amor és inclusiu. “També va anar a trobar-lo molta gent de Judea, de Jerusalem, d'Idumea, de l'altra banda del Jordà i dels voltants de Tir i de Sidó, que havien sentit a dir tot el que feia” (Mc 3,7-8).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada