dimecres, 29 de gener de 2020

Immigració econòmica


El capítol català de la Fundació pontifícia Centesimus Annus ha fet una reflexió sobre la situació de la immigració en els darrers anys. Pel seu interès publico en vàries notes les dades més rellevants fetes servir per fer aquesta anàlisi.

Prop de 258 milions de persones durant el 2017 s'han vist obligades a  abandonar el propi país en recerca d'un futur millor: un augment del 49% respecte a l'any 2000.  Les dades facilitades per les Nacions Unides dibuixen un quadre complex i diversificat. Més, del 60% de tots els migrants viu a Àsia (80 milions) i Europa (78 milions). A Amèrica del Nord n'hi. ha 58 milions, a l'Àfrica 25.  És significatiu que dos terços d'aquests immigrants visqui tot just en vint països:  el nombre més elevat (50 milions) es troba als Estats Units; vénen després Aràbia Saudita, Alemanya i Rússia, ·que acullen cada un entorn de dotze  milions. Segueix la Gran ,Bretanya amb nou milions.  

Pel que fa a Espanya el nombre d'estrangers era de 4. 734.691 sobre una població total de 46.722.980.  L'any 2018 la població catalana era de 7.600.065 persones (INE.), dels quals un 35,3% havien nascut fora de Catalunya: 1.082.099 persones (23% del total de l'estat).  Els principals països de procedència de la immigració estrangera a Catalunya l'any 2018 eren per aquest ordre: Marroc, Romania, Xina, Itàlia i Pakistan.  Pel que fa als cònjuges, un 21,9% dels matrimonis tenen com a mínim un dels dos cònjuges és estranger. Una dada especialment significativa és la relativa a la nacionalitat dels progenitors dels infants nascuts a Catalunya l'any 2017 (IDESCAT): un 36,1% d'aquests infants tenien com a mínim un dels dos progenitors estrangers.  A Catalunya la taxa d'atur dels estrangers és del 20,45% i la dels que tenen nacionalitat espanyola és del 9,92%.  La taxa de pobresa en el treball manifesta que el 39,7% dels treballadors de països extracomunitaris són  pobres malgrat tenir feina, davant del 9,7% de les persanes nascudes a l'estat espanyol, i 1'11,5% de les procedents d'altres països de la UE.  

El salari brut és substantivament menor en el cas del estrangers. Així el salari per treballador home espanyol és de 29.841 € mentre que el dels estrangers és de 20.140 €.  La taxa de risc de pobresa o exclusió de les persones immigrades procedents de països extracomunitaris és del 54,2% davant del 18,1 % de la població nascuda a l'estat espanyol, i el 19,5% .de la nascuda en altres països de la Unió Europea (ECAS).. I això malgrat la major disponibilitat laboral (la taxa d'activitat de la població amb nacionalitat estrangera és del 72%, davant del 59,7% de l'espanyola).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada